حریم خصوصی

این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی ای است که وب رمز از کاربران سایت جمع آوری می کند و نیز نحوه استفاده وب رمز از این اطلاعات. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران وب رمز را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.
این سند به مواردی که در اختیار وب رمز نیست و وب رمز هیچ کنترلی بر آن ها ندارد نمی پردازد. شرکت های مشتری خدمات وب رمز و افراد ثالثی که در استخدام وب رمز نیستند و همچنین اطلاعات ثبت شده در Whois نام دامنه کاربر از جمله این موارد هستند.